บริษัท สยาม แอ็พพลิเคเตอรส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของวิศวกรแขนงต่าง ๆ สถาปนิก นักการตลาด เทคนิเชี่ยนด้านผลิตภัณฑ์และทีมช่างที่มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะในแต่ละด้านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา และให้บริการงานแขนงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน
ให้บริการงานเคลือบพื้น Epoxy-PU, งานทาสีอาคาร พื้นจราจร และโครงเหล็ก, งานซ่อมแซมโครงสร้าง, งานกันซึม PU/AR/Cement Base, งาน FRP, งานปรับแอ่ง

สยาม แอ็พพลิเคเตอรส์
  • งานเคลือบผิวพื้น, วัสดุอีพ็อกซี, พื้นอีพ็อกซีและพียู, ตกแต่งพื้นด้วยอีพ็อกซี,
    พื้นห้องเย็น, พื้นโรงงาน, ทาสีอาคาร พื้นจราจร, กันซึม, ซ่อมโครงสร้าง,
    ซ่อมรั่ว, เคลือบไฟเบอร์กล๊าซ